Gespreksvaardigheden

In deze praktijkgerichte (maatwerk) training krijg je inzicht in jouw manier van communiceren. Word je bewust van jouw manier van communiceren, zowel verbaal als non-verbaal. Wat doe je goed en wat kun je nog meer doen om je boodschap te versterken? Effectiever en klantgericht communiceren in gesprekken van mens tot mens of aan de telefoon.

Onderwerpen

  • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen ontwikkeling
  • De fasen in het telefoongesprek
  • Basisgesprekstechnieken; luisteren, (door) vragen stellen, samenvatten, structuur etc.
  • Inspelen op de wensen en behoefte; wat is de vraag achter de vraag
  • Houding (lichaam en attitude)
  • Telefoonmanieren en telefoonetiquette
  • Sales en service in 1 keer goed

Aan het einde van deze training voer jij op een professionele klantgerichte manier een gesprek en zet jij de juiste daarbij gesprekstechnieken in.