PiPtraining

Privacy verklaring

Privacy statement
PiPtraining zorgt ervoor dat zij persoonsgegevens verwerkt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, in
overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming). In dit privacy statement informeer ik je over de persoonsgegevens die ik
verwerk, de doelen van deze verwerkingen, eventuele ontvangers van persoonsgegevens en jouw
rechten op grond van de wet.
Hieronder staat welke persoonsgegevens ik verwerk, met welk doel ik dat doe en wat de grondslag van
de verwerking is:
 Voor- en achternaam
 Telefoonnummer
 Adresgegevens
 Functie
 E-mailadres
 Foto- en videomateriaal
Deze gegevens verzamel ik alleen omdat je deze gegevens aan mij het verstrekt om contact op te
nemen, om je op de hoogte te houden van mijn dienstverlening en om de overeenkomst tussen ons uit
te kunnen voeren. Foto’s en video maak ik alleen nadat ik daar uitdrukkelijke toestemming voor
gevraagd én gekregen heb.
Ik geef geen persoonsgegevens door aan derde partijen. Ik geef geen persoonsgegevens door aan derde
landen en/of internationale organisaties. Ook maak ik geen gebruik van geautomatiseerde
besluitvorming op basis van de verwerking van persoonsgegevens.
Ik maak op mijn website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je computer/telefoon/tablet
wordt opgeslagen. Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over
hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb
hier geen invloed op. Ik hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken
voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Standard Contractual Clauses zijn
daarom onderdeel van de voorwaarden van Google.
PiPtraining beveiligt de verwerkte persoonsgegevens zorgvuldig en sluit (waar nodig)
verwerkersovereenkomsten met ingeschakelde derde partijen die toegang tot persoonsgegevens
krijgen. Ik bewaar persoonsgegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
Op grond van de AVG heb je recht op inzage in je persoonsgegevens die ik verwerk. Ook heb je recht op
rectificatie van deze gegevens (bijvoorbeeld als ze onjuist zijn) en, onder bepaalde omstandigheden, ook
recht op verwijdering van de gegevens en/of beperking van de verwerking van de gegevens
(bijvoorbeeld als ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden). Je kunt eerder gegeven

toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken, en ook bezwaar maken tegen een verwerking
vanwege specifieke redenen. Tot slot heb je recht op overdraagbaarheid van je gegevens.
Als je een verzoek tot uitoefening van je bovenstaande rechten wil uitoefenen, kun je dit verzoek richten
tot info@piptraining.nl. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op inkomende verzoeken. Mocht je
klachten hebben over de manier waarop ik met je gegevens omga, dan kun je ook een klacht indienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Versie september 2023

Stuur je bericht hier of via whatsapp

× Liever via Whatsapp contact?